Szkolenie skoncentrowane na umiejętnościach dotyczących występów publicznych oraz prowadzenia prezentacji w oparciu o techniki i narzędzia przekazu.

CELE:

• nabycie łatwości w tworzeniu efektywnej, jasnej i interesującej prezentacji

• poznanie narzędzi skutecznych w prezentacjach biznesowych

• zdobycie konkretnej wiedzy i umiejętności umożliwiających najbardziej efektowny i wyrazisty sposób przekazania danej informacji lub szerszej treści słuchaczom

• stworzenie spójnej struktury przekazu

• przełamanie własnych, wewnętrznych barier wydobywając maksimum wewnętrznego potencjału

• sprawne pokazywanie/przedstawianie skomplikowanych danych